Cart content
Cart is empty

Người phụ nữ đeo kính thông minh

Write a review
$2.00

This product is electronically distributed.

Metaverse là một giả thuyết cải tiến của internet trong đó nó hỗ trợ một môi trường ảo 3 chiều bền vững thông qua máy tính cá nhân thông thường cũng như thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Để hình tượng hóa khái niệm này, tác giả đã sáng tác bức hình này. Trong hình là người phụ nữ đang đeo kinh thực tế ảo.