Cart content
Cart is empty

Người đàn ông đeo kính thông minh chạm vào màn hình ảo

Write a review
$2.00

This product is electronically distributed.

Metaverse mô tả một thế giới ảo nơi con người tương tác với nhau qua hình đại diện kỹ thuật số. Để hình tượng hóa khái niệm này, tác giả đã sáng tác bức hình này. Trong hình là người đàn ông đeo kính thông minh chạm vào màn hình ảo bản phối lại kỹ thuật số công nghệ tương lai.