Cart content
Cart is empty

Chiếc bình cuộc sống

Write a review
$1.00

This product is electronically distributed.

Again the professor took out a box full of marbles and poured them into the jar. Then shake it up so that the ball falls into the space between the balls. He asked again and the students, this time more hesitantly, replied, "Probably."

This time, the professor took out a bucket of sand, and poured it into the jar as well. Of course, sand filled these splits. He asked again and the students this time said in unison: “Yes!”

“Look at this,” said the professor, and took out two beer cans, and poured them into the pitcher. Beer spilled grains of sand in the middle.

“Now,” said the professor, “I want you to imagine this vase as your life.

Golf balls represent the important things – family, children, health, friends, passions – things that, if everything else were lost, they alone could still make your life full.

The marbles are something else, a little smaller – a job, a house, a car. The sand is what remains."

“If you put the sand in first,” continued the professor, “there would be no more room for balls and golf balls. So is life. If you spend all your time and energy on trifles, you will never accomplish the important things.

Prioritize the things that are absolutely necessary. Spend time with your kids, get health checkups, eat out with family, do things you enjoy. After doing all that, you definitely still have time for the little things like cleaning the house, fixing things. So always prioritize the balls, and put them in the jar first.”

When the teacher stopped, the class remained silent for a while. Suddenly an arm was raised, and a student asked, "Professor, what does the beer represent?"

The professor smiled in satisfaction, “A good question. Beer, I just wanted to tell you that, even if you find your life is too busy and full, there is always time for a beer!”

When you find yourself with too much to deal with, and 24 hours a day just not enough, think of this vase, put the balls in first. And… don't forget the beer!

------

Giáo sư lại lấy ra một hộp đựng đầy bi và đổ vào bình. Rồi lắc lên cho bi rơi lấp vào khoảng trống giữa những quả bóng. Ông lại hỏi lần nữa và các sinh viên, lần này có vẻ ngập ngừng hơn, trả lời: “Có lẽ là rồi ạ.”

Lần này, vị giáo sư lấy ra một xô cát, và cũng đổ vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy các khe hở. Ông hỏi lại và các sinh viên lần này đồng thanh: “Rồi ạ!”

“Hãy xem này, “ giáo sư nói và lấy ra hai lon bia, đổ vào bình. Bia tràn vào giữa những hạt cát.

“Bây giờ,” giáo sư nói, “tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng cái bình này như cuộc đời của mình.

Bóng golf tượng trưng cho những điều quan trọng – gia đình, con cái, sức khoẻ, bạn bè, đam mê – những điều mà nếu mọi thứ khác mất đi, thì chỉ mình chúng vẫn có thể làm cuộc sống của bạn đầy đủ.

Những viên bi là thứ khác, nhỏ nhặt hơn – nghề nghiệp, nhà cửa, ôtô. Còn cát là những gì vặt vãnh còn lại.“

“Nếu các bạn cho cát vào trước”, giáo sư tiếp tục, “sẽ không còn chỗ cho bi và bóng golf nữa. Cuộc đời cũng vậy. Nếu dành tất cả thời gian và năng lượng cho những việc vặt vãnh, bạn sẽ không bao giờ làm được những điều quan trọng.

Hãy ưu tiên làm những việc thực sự cần thiết trước. Dành thời gian cho con cái, kiểm tra sức khỏe, đi ăn với gia đình, làm những việc mình thích. Sau khi đã làm tất cả những điều đó, chắc chắn bạn vẫn còn thời gian cho những thứ nhỏ nhặt như lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ đạc. Vì thế, hãy luôn ưu tiên những quả bóng, và đặt chúng vào bình trước tiên.”

Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: “Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?”

Giáo sư mỉm cười hài lòng, “Một câu hỏi hay. Bia, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, ngay cả khi các bạn thấy cuộc sống của mình đã quá bận rộn và đầy đủ thì, vẫn luôn còn thời gian cho một chầu bia!”

Khi thấy mình có quá nhiều việc phải giải quyết, và 24 giờ mỗi ngày là không đủ, thì bạn hãy nghĩ đến chiếc bình này, đặt những quả bóng vào trước. Và… đừng quên những cốc bia!