Cart content
Cart is empty

Cánh bướm

Write a review
$1.00

This product is electronically distributed.

Một người đàn ông tìm thấy một cái kén của sâu bướm. Con sâu dường như đang cố gắng để chui ra khỏi kén. Người đàn ông ngồi xuống và quan sát cái kén suốt hàng giờ nhưng dường như con sâu bướm phải vật lộn rất vất vả mà chỉ tạo ra được một chiếc lỗ nhỏ xíu. Đột nhiên nó dừng lại và dường như kiệt sức, bế tắc.Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén.

Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.

Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.

Chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.

Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do.

Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao.

@Quà tặng cuộc sống

----

A man finds a cocoon of a caterpillar. The worm seems to be trying to get out of the cocoon. The man sat down and watched the cocoon for hours, but the caterpillar seemed to struggle so hard that it only made a tiny hole. Suddenly it stopped and seemed exhausted, stuck. So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and cut the cocoon.

Then, the butterfly easily escape. But it had a swollen body and small, shriveled wings.

The man continued to watch the butterfly because he expected that, at some point, the butterfly's wings would grow and spread to be able to support the body, while at the same time the body would go small.

Nothing happened! In fact, the butterfly spends the rest of its life crawling around with a swollen body and wrinkled wings. It never was able to fly.

The man, kind but hasty, didn't understand that the narrow cocoon and the butterfly's struggle to get through the small hole was the Creator's way of forcing the liquid in the butterfly's body to flow into the wings. to get it ready to take off as soon as it emerges from its cocoon and gains freedom.

Sometimes, struggles are exactly what we need in our lives. If the Creator allowed us to go through life without any hindrance, it would make us “disabled”. We won't be as strong as we could have been. We can not fly high.

@Gift of life