Cart content
Cart is empty

Delichill Charater Contest

Write a review
$0.00

This product is electronically distributed.

Delichill Charater Contest

Deli là linh vật charater đại diện cho Delichill với tính cách năng động, tươi trẻ và nhiệt tình. Deli đại diện cho hình ảnh shipper - người giao hàng của ứng dụng giao nhận đồ ăn Delichill, với cung cách phục vụ tận tâm, nhiệt tình và tươi trẻ. 

Phục trang Deli mang màu sắc của thương hiệu Delichill, lấy màu tím và cam làm chủ đạo.